fredag 4 juni 2010

Guldhedstorget lever upp den 5/6!Nu kommer E=mc2 Danskonst tillbaka till Guldhedstorget och skapar lite magi på vårt fina, bortglömda, torg!
Kom dit! Det är värt det!

Guldhedstorget, lördag den 5 juni, klockan 18.00

E=mc2 leds av koreografen Gun Lund och läkaren och konceptkonstnären Lars Persson.

Såhär skrev en medlem i Levande Guldheden om förra gången Gun med dansare gästade torget:

Dans skapar magi på glömd och gömd plats!

På söndagskvällen samlades människor på det annars ganska ödsliga Guldhedstorget för att uppleva koreograf Gun Lunds danskonst. Det blev en magisk kväll med åtta mörka dansande gestalter mellan brinnande marschaller till suggestiv musik.

Koreografen Gun Lund lyfte fram Guldhedstorget som en av stadens ”glömda och gömda” platser. Hon lät åtta dansare sprida sig över torgrummet och med svepande rörelser fylla det med energi i en dansföreställning som blev en magisk upplevelse i mörkret. Några träd belyses och effekten blev trädvägg i väster. Marschaller på torgytan betonade golvet i torgrummet. Bakgrundens gamla restaurangbyggnad och butikslängan bildade varma väggar. Torget var fyllt och befolkat och det blev tydligt att torget rumsligt och arkitektoniskt är mångnyanserat och vackert.


Dans till musik av duo Axelsson/Nilsson,ljussättning Madelenie Strandberg


Åskådare fascinerades av ”Dieder-sekvensen” av Gun Lunds ”E=mc2 Danskonst”

Guldhedstorget – ”gömt och glömt”, var en gång ett mycket vitalt torg. När Sveriges första grannskapsenhet, Guldheden, byggdes efter krigsslutet 1945, var torget områdets nav. Med specialbutiker, restaurang, bageri, boendeservice och kollektivhus. Torget planerades utifrån visionen att människor skulle mötas där, lära känna varandra och hjälpa varandra i sin närmiljö.

Arkitekterna Gunnar Weijke och Kjell Ödeen ritade bostadsområdet Norra Guldheden, till landets då största bostadsutställning någonsin, ”Bo Bättre” 1945. Omsorgsfull och detaljrik funkisstil formmässigt med focus på restaurangbyggnaden med vidhängt lusthus vid ”Olssons trädgård”, en gammal trädgård som Weijke och Ödeen använde för att skapa vatten/grönska - dimension till torget. Torget har klassiska proportioner och vacker, sliten, markbeläggning med betongsten och skifferhällar.

Guldhedstorget är vackert. Men mest spännande är ursprungsidén med visionen om ett bättre samhälle. Jämlikhet mellan könen var en vision, som man ville lösa med boendeservice. Den politiska dimensionen fanns med, att bygga in möjligheter för ett demokratiskt samhällsklimat genom att skapa bostadsområdets egen torgplats för möten.


Koreograf Gun Lund har skapat den magiska dansföreställningen


Med ljussättning på några träd och med marschaller på marken skapas ett tydligt rum

Norra Guldheden hamnar alltför ofta som landets första grannskapsenhet i kategorin museala miljöer, som inte kan förändras och utvecklas. Men arkitektoniska kvalitéer kan bibehållas samtidigt som miljön förändras och utvecklas.

Erfarenheten från denna magiska söndagskväll är att med mer belysning kan rummets dramatiska form målas fram. Och med fler funktioner kan fler människor ha anledning att komma till torget. Restaurangbyggnaden kan användas för utåtriktad verksamhet. Torget kan användas för marknader, teater- och musikevenemang, ny låg byggnad kan ersätta den skamfilade träkåk där parkförvaltningens folk i dag håller till.

Man önskar att Gun Lund och dansarna snart visar på en annan glömd och gömd plats i staden. Dansens möjligheter att göra ett offentligt rum tydligt är magiska!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar