måndag 7 juni 2010

Kolonigatan - Skall den få somna in?

Hörnlokalen som idag härbärgerar Meter arkitektur AB

Just nu ligger ett enkelt planförfarande ute där "..syftet är att ändra detaljplanerna för att möjliggöra bostäder eller kontor i den utskjutande bottenvåningen längs Kolonigatan utöver gällande användning handel. Gällande detaljplaner medger endast "butiker, lager, garage och ekonomiutrymmen"".

Enkelt planförfarande görs om planen är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten (förutom samrådskretsen) samt är förenlig med översiktsplanen. Samrådskretsen är dessutom begränsad.

Levande Guldheden kommer att skicka in ett yttrande i frågan eftersom vi anser att tänkta förändringar visst är av intresse för allmänheten:
- Det är mycket positivt att man vill ändra detaljplanen för att möjliggöra för kontor i bottenvåningen. Att även möjliggöra för bostäder löser inte stadens bostadsbrist men ökar risken att Landala egna hem transformeras och cementeras till ett dött sovstadsområde.

Planhandlingen skriver:
"Fastighetsägarna har svårt att hyra ut befintliga lokaler till handelsändamål, medan behovet av bostäder med närhet till Chalmers är stort. Kommunens motiv är möjligheten till fler bostäder och kontor i centralt läge, nära Chalmers och kollektivtrafik. Möjligheten till handel bör dock finnas kvar. Tanken om centrala bostäder och möjlig blandstad går i linje med översiktsplan för Göteborg och kommunens budget."

Vi skulle hellre vilja se att man tittar på varför lokalerna på Kolonigatan anses vara svåruthyrda och vad staden kan göra för att öka attraktionsvärdet på dessa. Läget är inte dåligt så nära Chalmers och Wavrinskys plats. Lokalerna är tex. en otrolig resurs för nybakade studenter som vill prova på sin entreprenörsådra.

Det verkar ju finnas många planer för Chalmersområdet på gång, såsom att flytta upp Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret och Fastighetskontoret. En sådan förändring skulle ju förändra underlaget för kontor och handel.

Utsikten är ju fenomenal om slänten nedanför hade röjts till det skick den hade då husen byggdes på 30-talet.

Brevbärare som levererar posten till redan boende i längan

Har du några åsikter i frågan som du vill att vi i Levande Guldheden tar med i vårt yttrande?

Mejla till:
levandeguldheden@gmail.com
alternativt lämna en kommentar nedan så försöker vi baka in det! (Senast klockan 20.00 den 8/6 2010.)

2 kommentarer:

 1. Bra att ni tar tag i detta! Problemet är naturligtvis inte att det är svårt att hyra ut. Problemet är att marknadspriset på lokaler i detta läge är lägre än marknadspriset på bostäder. Det går att hyra ut såväl lokaler som bostäder (arkitektkontoret är ett exempel) men fastighetsägaren tjänar mer på bostäder. Vill vi ha en levande blandstad, så måste vi säkerställa att det finns lokaler även där marknadspriset är lägre än för bostäder (och tvärtom).

  Det är också en förutsättning för att kapitalsvaga verksamheter ska ha en möjlighet att överhuvudtaget existera.

  SvaraRadera
 2. Strålande, Johannes!
  Vi tar med det på något sätt.. :)

  Faktum är ju att det är i dessa typer av detaljplaneändringar som Göteborgs stad verkligen kan stå på sig och utnyttja en fördel med planmonopol.

  Du har inget mer som du skulle vilja ha med i ett yttrande?

  SvaraRadera