fredag 6 mars 2009

Levande Guldheden

Nu startar Levande Guldheden!

Vårt mål är att skapa en öppen och tillåtande diskussion kring frågor som rör Guldhedens utveckling som stadsdel. Vad behöver göras för att vår stadsdel ska bli ännu bättre? Alla som har idéer och synpunkter är välkomna att vara med!

Vi vill att man tar vara på och vårdar de kvaliteter som Guldheden redan har: den vackra naturen, den tidstypiska arkitekturen och den sociala sammanhållningen.

Vi vill också att man tillför nya värden som stadsdelen är i behov av: mer samhällsservice, ökad lokal handel och fler invånare.

Vi vill att Guldheden ska vara en levande, dynamisk del av Göteborg och inte en isolerad bostadsenklav.