söndag 23 maj 2010

Bevara eller förädla bostadsnära natur?


Detta anslag är uppsatt på några ställen i Guldheden. Det är Bevara Guldheden som bjuder in "..till en diskussion mellan politiker och medborgare boende i Guldheden och dess närområden."

Ett riktigt bra initiativ, tycker vi i Levande Guldheden och kommer att gå dit för att deltaga i debatten. För helt klart är det dags att granska dessa impediment i sömmarna och komma med konkreta förslag på hur man kan förbättra dem för de boende i stadsdelen.

Bevara Guldheden fortsätter på sin hemsida med: "Att bevara bostadsnära grönområden anser vi vara en demokratifråga av stor betydelse för medborgarnas hälsa och välbefinnande."

Återigen är det bara att hålla med. Guldhedens grönområden är en viktig demokratifråga eftersom de är en del av Guldhedens karaktär på gott och ont:

Skall de bevaras eller skall vi försöka utveckla och förädla dem?

Hur ser ett bra grönområde ut för medborgaren boende i området? Har definitionen på ett väl fungerande, stadsnära, grönområde ändrats sedan stadsdelen bebyggdes? Vad saknas i våra grönområden idag? Är de tillräckligt trygga när mörkret faller på? Är grönområdena optimala för rekreation? Är det möjligtvis så att grönområdena utgör en barriär mot angränsande stadsdelar för medborgarna bosatta i Guldheden?

Vad behövs göras med våra grönområden för att skapa ett mer Levande Guldheden?


Dessa frågor skulle vi i Levande Guldheden vilja diskutera. Vi får se hur många av dem som vi hinner med.


Tid: Onsdagen den 26 maj klockan 18.30

Plats: Guldhedskyrkan, lokal ”Röda Rummet”

Kommunikationer: Spårvagn 10, hållplats Dr. Fries torg

Följ med oss!
18.20 står vi i Levande Guldheden till höger om kyrkans entré (vid klockstapeln)